Alternatívák széles köre Pozsonyban

A Digit4All Projekt keretein belül az Alternatíva Egyesület képviseletében tíz ifjúságsegítő, illetve  médiával foglalkozó fiatal és felnőtt vett részt április 20-án és 21-én az Ifjúságsegítők Hálózatépítő Konferenciáján, Pozsonyban. Egyesületünk partnerszervezete, a szlovákiai Futureg Polgári Társulás változatos előadásokkal és színes programokkal készült az eseményre.

A Digit4All elbevezésű, az ERASMUS+ program által támogatott, kisléptékű stratégiai projekt célja, hogy a projekten belül készített tartalmainkkal és eseményeinkkel segítsük a fiatalokat a digitális tudatosság felé vezető úton, illetve felhívjuk a figyelmüket az internet és a közösségi oldalak előnyeire, hátrányaira, veszélyeire, a médiahasználat legfőbb irányelveire. A konferencia ideje alatt  számos nézőpontból bővíthettük tudásunkat a témában.

 Az első napon, a rendezvény helyszínét biztosító pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Mentorprogramjának vezetője Sill Zsuzsanna egy részletes ismertetőt tartott az iskolában működő és virágzó kortárs-mentorprogramról, melyben a gimnazista diákok önzetlenül és egy különleges hidat építve segítik az alapiskolás nebulókat a tanulmányaikban. Ezután Kovács Zsófia mutatta be a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány célkitűzéseit és sikeresen működő programjait, melyekben fő motívum az ifjúság hazaszeretetének megőrzése és kultúránk ápolása. Őt követve Dr. Boros Tamás tartott egy előadást  ,,A sajtóhelyreigazítási törvény a gyakorlatban” címmel, melyben életszerű példákkal fűszerezve ismertette a helyreigazítás lényegét, folyamatát és szabályait. A délután folyamán a  Pozsonyi Magyar Szakkollégium képviseletében Csanda Tamás bemutatta prezentációjában az intézmény műkődését és a külünböző jó gyakorlatokat melyekkel előresegítik a kollégisták tanulmányi és közösségi előrehaladását.

A második napon nagy hangsúlyt kapott a fiatalok társadalmi szerepvállalása, illetve a szülők és gyermekek felelőssége a digitális biztonság területén. Az ifjúsági részvétel témájában Patricia Zolleiová, míg a Together.eu  európai mobilitást segítő  közösségének ismertetésénél Lelkes Dominik prezentációját hallhattuk angol nyelven. A délelőtt folyamán megismertük a Rodič ľavou zadnou nevű vállalkozást, melyet annak alapítója Ivett Pavlis jogász, mediátor és pedadógus ismertetett. A Rodič ľavou zadnou működése kiterjed a szülők nonformális képzésére és a gyermekek élménypedagógiai módszerekkel való tanítására különböző témákban, mint például az internet tudatos használata, a társadalmi megkülönböztetés kezelése vagy az iskolai bántalmazás megelőzése. Ivett elmesélte, hogy az online foglalkozások mellett, offline képzésekkel, rendezvényekkel, foglalkoztató füzetekkel, segítő kiskönyvekkel támogatják a programban résztvevőket.

Mai digitalizált világunkban nagyon fontos, hogy a gyermekek digitális kultúrája minél előbb pozitív módon fejlődjön, ennek egyik eszköze a kritikus gondolkodás korai kialakítása. Pomichal Vajk a DIGEQ Projekt képviselője bemutatta, hogy internetes játékokon, társasjátékokon, és a gamifikáció módszerén keresztül hogyan lehet a tanulókban elmélyíteni digitális készségeket, képességeket interaktív módon.

A konferencia során rengeteg új ismeretre tettünk szert és ami még fontosabb, több ifjúsággal foglalkozó terület megközelítéseit ismerhettük meg a témában, így a Digit4All projektben egy frissebb szemléletmóddal tudjuk folytatni munkánkat. A két nap során a szakmai fejlődés mellett elmaradhatatlan volt a kulturális élményszerzés is, lehetőségünk volt megtekinteni Pozsony legfőbb látványosságait és a városnézés során számos hagyományos szlovák étel -és italkülönlegességet is megkóstolhattunk.